نظر مشتری ها

موز وب رضایت مشتری را ماموریت خود دانسته و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. از تمامی مشتریانی که با اعلام رضایت خود ما را بیش از پیش در هدف دستیابی به حداکثر رضایت مشتریان مستحکم کردند سپاسگزاریم. در ادامه بخشی از نظرهای مشتری ها، رضایت نامه ها، تقدیرنامه ها و تاییدیه های قراردادها که مشتریان پس از اتمام پروژه برای موز وب صادر نموده اند، قابل مشاهده می باشد.

علی غنی زاده

علی غنی زادهمدیر عامل - شرکت ایمانتک

محمدرضا پورفرزام

محمدرضا پورفرزاممدیر عامل - شرکت راه و ساختمان هورپاد

افشین عبدالکریم

افشین عبدالکریممدیر عامل - شرکت ویرا گستران آویژه

هادی معماریان

هادی معماریانمدیر عامل - مرکز خدمات ترابایت

فرشاد قاسمی

فرشاد قاسمیمدیر بازرگانی - نانو کود رویش

محمدصالح چلویی

محمدصالح چلوییمدیر بازرگانی - شرکت دقیق تک

علی رمضانی

علی رمضانیمدیر مسئول - میز کار آنلاین

یوسف هنرمند

یوسف هنرمندمدیر مسئول - پاتوگیم