توضیحات نمونه کار


جزئیات نمونه کار

 • کارفرما:

  موسسه کسب و کار اقیانوس آبی

 • آدرس سایت نمونه کار:

  http://blueoceanbiz.com

اطلاعات بیشتر

صفحات این سایت عبارتند از:
 • Home
 • Contact Us
 • About Us
 • دو زبانه(انگلیسی و فارسی)
 • دکمه های شبکه های اجتماعی
 • خدمات آموزشی
 • خدمات مشاوره
 • خدمات پژوهشی
 • گالری
 • پرداخت آنلاین